Jurnal Kanun

Just another WordPress site

1. DASAR PRIVASI

1.1. Privasi Anda
(a) Blog ini menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung.
(b) Sekiranya anda menghantar komen dan maklum balas yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini mungkin akan dikongsi bersama dengan agensi awam lain untuk membantu penyediaan perkhidmatan yang lebih efektif. Contohnya seperti di dalam menyelesaikan aduan yang memerlukan maklum balas dari agensi-agensi lain.

1.2. Hak Dewan Bahasa dan Pustaka dalam Pemaparan Input Pengguna
(a) Dewan Bahasa dan Pustaka berhak untuk tidak memaparkan maklum balas atau input yang tidak bersesuaian.

1.3. Maklumat Yang Dikumpul
(a) Tiada maklumat peribadi akan dikumpul semasa anda melayari blog ini kecuali nama dan alamat e-mel yang dikemukakan jika ingin menghantar komen atau maklum balas melalui blog ini.

1.4. Pautan
(a) Blog ini mempunyai pautan ke blog dan laman web lain. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk blog ini sahaja. Perlu diingatkan bahawa blog dan laman web yang terdapat dalam pautan mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi bagi setiap blog dan laman web yang dilayari.

1.5. Pindaan Dasar
(a) Sekiranya dasar privasi ini dipinda, pindaan tersebut akan dikemas kini di blog ini. Dengan melayari blog ini lebih kerap, anda akan dikemas kini dengan maklumat yang terkini, cara penggunaan blog ini dan bagaimana maklumat dikongsi bersama pihak yang lain di dalam keadaan tertentu.

2. DASAR KESELAMATAN

2.1. Perlindungan Data
(a) Data yang dikemukakan akan dilindungi. Pematuhan kepada standard keselamatan adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

2.2. Keselamatan Storan
(a) Semua storan electronic dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

2.3. Akta
(a) Pengguna blog perlu mematuhi Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.