Jurnal Kanun

Just another WordPress site

KANDUNGAN

Penipuan, Rasuah dan Pencurian Maklumat dalam Urus Niaga Tanah: Cabaran dan Penyelesaian

Noraida Harun, Jady @ ZaidiHassim dan Noor ‘Ashikin Hamid [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh (PDF)]

Pengharmonian Prinsip Khiyar Al-Ru’yah dalam Transaksi Perniagaan di Malaysia

Muhammad Hafiz Mohd Shukri dan Ruzian Markom [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh (PDF)]

Functus Officio: Sempadan “Terpakai” dan “Tidak Terpakai”

Abdul Aziz Hussin [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh (PDF)]

Resolusi Syariah oleh Majlis Penasihat Shariah Bank Negara Malaysia: Tinjauan Perspektif Undang-Undang

Mohammad Azam Hussain, Rusni Hassan dan Aznan Hassan [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh (PDF)]

Bersara tetapi Bekerja: Senario Pesara Malaysia pada Masa Hadapan

Siti Zaharah Jamaluddin dan Foo Yuen Wah [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh (PDF)]

Hak Anak terhadap Nafkah dalam Perundangan Islam: Sejauh Manakah Bapa Bertanggungjawab Menanggung Nafkah Anaknya

Badruddin Hj Ibrahim dan Azizah Mohd [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh (PDF)]

Pendidikan Hak Asasi Manusia: Merangka Kurikulum dalam Konteks Malaysia

Rohaida Nordin [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh (PDF)]

Ulasan Buku

English and Islamic Law of Torts: Concepts, Principles, Trespasses, Strict Liability & Vicarious Liability

Kamal Halili Hassan [Teks Penuh (PDF)]

Ulasan Kes

Ganti Rugi dalam Kes Kemalangan Jalan Raya: Bolehkah Dibuat Tuntutan Berganda?

Dura Diyana Kamal [Teks Penuh (PDF)]

Ulasan Perundangan

Undang-Undang Persaingan di Malaysia: Kajian terhadap Akta Persaingan 2010

Nasarudin Abdul Rahman [Teks Penuh (PDF)]

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.