Jurnal Kanun

Just another WordPress site

KANDUNGAN

Mekanisme Pembahagian Harta Pusaka Tanah Rancangan: Kajian di Felda Taib Andak, Kulai, Johor

Norazila Mat Hussain dan Nasrul Hisyam Nor Muhamad [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh (PDF)]

Kedudukan Tanah dan Sumber Hasil menurut Perlembagaan Persekutuan Malaysia

Nor Asiah Mohamad [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh (PDF)]

Hak Penentuan Nasib Sendiri Orang Asal: Kajian Kes Orang Asli di Kampung Sungai Bumbun, Pulau Carey

Rohaida Nordin, Muhamad Sayuti bin Hassan @ Yahya, Thiyagu a/l Ganesan, Azizah Ahmad dan Rashini a/p Balakrishnan [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh (PDF)]

Akta Perhimpunan Aman 2012 (Akta 736): Analisis dari sudut Undang-undang Jenayah Islam dan Undang-undang Malaysia

Jasri Jamal dan Nor Shazana Sedek Shah [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh (PDF)]

Penubuhan dan Bidang Kuasa Mahkamah Muamalat di Malaysia: Isu dan Cabaran

Rusni Hassan, Mohammad Azam Hussain dan Adnan Yusoff [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh (PDF)]

Undang-undang Kesihatan Pekerjaan di Malaysia: Apakah Selaras dengan Piawaian ILO

Che Thalbi Md. Ismail [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh (PDF)]

Pelaburan Wang Zakat oleh Institusi Zakat menurut Pandangan Islam

Shofian Ahmad dan Luqman Mahadi [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Ulasan Buku

Jenayah Kanak-kanak dan Undang-undang Malaysia

Shamsuddin Suhor [Teks Penuh (PDF)]

Undang-undang Islam: Jenayah, Keterangan dan Prosedur

(Siri Perkembangan Undang-undang di Malaysia)

Ruzman Md. Noor [Teks Penuh (PDF)]

Ulasan Kes

Maria Tunku Sabri lwn Datuk Wan Johani bin Wan Hussin [2012] 7 MLJ 419

Nuraisyah Chua [Teks Penuh (PDF)]

Ulasan Perundangan

Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013

Ruzian Markom [Teks Penuh (PDF)]

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.