Jurnal Kanun

Just another WordPress site

KANDUNGAN

Konsep Kepenggunaan Mengikut Syariah dan Aplikasinya dalam Perundangan di Malaysia

Noor ‘Ashikin Hamid, Nur Amani Pauzai dan Shariffah Nuridah Aishah Syed Nong [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Takaful Bertempoh Gadai Janji Berkurangan: Masalah dan Persoalan

Naziree Md. Yusof [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Ahmad Ibrahim dan Reformasi Pengajian Undang-undang Islam di Malaysia

Mohd. Badrol Awang [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Ekosistem Tanah Gambut dan Pencemaran Atmosfera di Malaysia dari Sudut Polisi dan Perundangan

Murnira Othman dan Hanim Kamaruddin [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Peguam Syarii Bukan Islam: Antara Pro dengan Kontra

Naziree Md. Yusof dan Aminuddin Mustaffa [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]


Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.