Jurnal Kanun

Just another WordPress site

KANDUNGAN

Makalah

Isu Pembangunan Wakaf Menggunakan Struktur Amanah Pelaburan Hartanah Islam di Malaysia: Satu Tinjauan

Syahnaz Sulaiman [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh (PDF)]

Alasan Penamatan Perjanjian di Bawah Akta Francais 1998

Nurli Yaacob [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh (PDF)]

Pengendalian Inkues Kematian di Bawah Undang-undang Malaysia

Aminuddin Mustaffa dan Siti Nurul Aziera Moharani [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Undang-undang Kawalan Penjualan Arak oleh Pihak Berkuasa Tempatan: Kajian Khusus di Negeri Selangor Darul Ehsan

Jasri Jamal dan Noryati Anuar [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Perkembangan Takaful di Malaysia: Satu Kajian Undang-undang Kewangan Islam di Malaysia

Mohd Sadad Mahmud dan Radiah Abd Kader [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh (PDF)]

Cadangan Prosedur Kendalian Standard bagi Kes Melibatkan Sihir di Mahkamah Syariah

Mahyuddin Ismail [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh (PDF)]

Penyakit Berjangkit: Isu Kesihatan Awam dalam Aspek Sekuriti

Nor Anita Abdullah dan Rohani Abdul Rahim [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.