Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Aminuddin Mustaffa
Fakulti Undang-undang dan Hubungan Antarabangsa
Universiti Sultan Zainal Abidin
Siti Nurul Aziera Moharani
Fakulti Undang-undang
Universiti Kebangsaan Malaysia
Abstrak
Makalah ini bertujuan menjelaskan peranan dan fungsi pelbagai pihak, iaitu mahkamah, polis dan pendakwa raya dalam melaksanakan siasatan kematian. Siasatan kematian merupakan proses bagi mengenal pasti punca kematian. Aspek prosedur yang terkandung dalam Kanun Acara Jenayah (Akta 593) dan amalan perundangan yang terpakai dalam proses siasatan kematian akan diteliti dan dibahaskan. Seterusnya, penelitian ini akan turut mengenal pasti cabaran dan kelemahan yang wujud dalam pengendalian siasatan kematian dan seterusnya mencadangkan penambahbaikan kepada peruntukan dan amalan yang sedia ada.
Kata kunci: inkues kematian, fungsi, prosedur, undang-undang, Kanun Acara Jenayah (Akta 593)

Rujukan

Abdul Rani Bin Kamarudin, “Between the Adversarial and The Inquisitorial Trial” dlm. 2 MLJ xi, 2007.
Abdul Rani Bin Kamarudin, “Inquiry Of Deaths Under The Malaysian Criminal Procedure Code” dlm. 5 MLJ 1xviii, 2009.
Amnesty International, 2000. Deaths in Police Custody; Lack of Police Accountability.
Andrea R. Tischler, “Speaking For The Dead: A Call For Nationwide Coroner Reform” dlm. South western University Law Review, hlm. 553, 2004.
Arahan Amalan Nombor 1 2007.
Bar Council, Workshop on Inquests into Deaths in Police Custody. Hotel Vistana Kuala Lumpur. 2006.
Cliona Mc Govern, “The Coroner Service in Ireland-Time to Implement Change” dlm. Medico-Legal Journal of Ireland hlm. 2-6, 2007. Coroners and Justice Bill 2009.
Haji Hamid Sultan bin Abu Backer, 2010. Janab’s Key to Criminal Procedure and Evidence. 2nd Edition. Janab (M) Sdn Bhd.
http://thestar.com.my/news/story.aspfile=/2011/1/6nation/77744400&sec=nation
http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2012/2/3/nation/10669556& sec=nation
http://www.malaysianbar.org.my/human_rights/death_in_police_custody_goh_ yan_peaw20_january_
2008_segamat_police_station_lock_up. html
http://www.utusan.com.my/utusan/infoasp?y=2011&dt=0926&pubutusan_malaysia&sec=Terkini=&pg=bt_31.htm&arc=hive
http://www.malaysianbar.org.my/human_rights/death_in_police_custody
_s.manimaran_rembau_police_station_lock_up_10_March_2005.html
Inquest into the Death of Anthony Chang Kim Fook [2007] MLJU 1
Kanun Acara Jenayah (Akta 593)
Mallal’s Criminal Procedure, 6th Edition, Malayan Law Journal Sdn Bhd., 2001.
Pihak Pendakwa lwn Ahmad Bin Din [1956]MLJ 235
Pihak Pendakwa lwn Shanmugan [2002] 6 MLJ 563
R lwn South London Coroner, Ex Parte Thompson [1982] 126 S.J 625 DC
Re Loh Kah Kheng [1990] 2 MLJ 126
Re Teoh Beng Hock [2010] 1 MLJ 715
Re Inquest Into The Death Of Sujatha Krishnan, Deceased [2009] 5 CLJ 783
Retnarasa a/l Annarasa lwn Pihak Pendakwa [2008] 8 MLJ 608
Robert D. Felder, “A Coroner System in Crisis: The Scandals and Struggles Plaguing Louisiana Death Investigation” dlm. Louisiana Law Review hlm. 627, 2009.
Sarah Lily & satu lagi lwn Pihak Pendakwa [2004] 7 CLJ
Th’ ng Hai Lam lwn Pihak Pendakwa [2012] 7 MLJ 671

Hantar Maklum Balas Anda