Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Ulasan Buku
Sumber Undang-undang Malaysia
Noor Aziah Mohd. Awal

Pertikaian Perdagangan Pengguna: Penyelesaian Pertikaian Alternatif di Malaysia
Rahmah Ismail

Ulasan Kes
Lina Joy lwn Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan & Lain
Jasri Jamal

Ulasan Perundangan
Akta Perhimpunan Aman 2012 (Akta 736)
Faridah Jalil

Hantar Maklum Balas Anda