Jurnal Kanun

Just another WordPress site

KANDUNGAN

Artikel

Penetapan Standard bagi Industri Nutraseutikal di Malaysia:  Melindungi Hak Pengguna

Sahida Safuan, Suzi Fadhilah Ismail, Ida Madieha Abdul Ghani Azmi, Mahyuddin Daud dan Juriah Abdul Jalil [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh]

Pelaksanaan Kad Radha’ah sebagai Alternatif Penjagaan Nasab Keturunan dan Anak Susuan oleh Jabatan Agama Islam Selangor

Abdul Mu’iz Mohd Tamyes dan Mohd Norhusairi Mat Hussin [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh]

Pelaksanaan Sistem Tribunal Malaysia: Ke Arah Penambahbaikan

Fariza Romli dan Harlida Abdul Wahab  [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh]

Pengurusan Perkahwinan Masyarakat Rohingya di Malaysia menurut Perspektif Undang-undang dan Syariah

Zulfaqar Mamat  dan Rodziana Mohamed Razali  [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh]

Buli dalam  Kalangan Pelajar Sekolah:  Persidangan Kumpulan Keluarga sebagai Alternatif kepada Hukuman

Norjihan Ab Aziz, Zuraini Ab Hamid dan Noor Shuhadawati   [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh]

Ratifikasi Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu  terhadap Hak Orang Kurang Upaya: Implikasi dan Realiti dari Dimensi Perundangan dan Kesamarataan

Norita Azmi dan Salawati Mat BAsir  [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh]

Nafkah Saudara Sedarah Sesisi (Hawashi) dalam Undang-undang Islam di Malaysia

Badruddin Hj. Ibrahim, Azizah Mohd, dan Siti Zainab Abd Rashid [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh]

Ulasan Kes

Shahnaz Majid lwn Dato’ Sri Mahmud Abu Bekir Taib [2018] 6 CLJ 663

Nur Atheefa Sufeena M. Suaree [Teks Penuh]

Ulasan Perundangan

Akta Kesalahan-kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017: Suatu Analisis

Duryana Mohamed dan Mohammad Hidir Baharudin [Teks Penuh]

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.