Jurnal Kanun

Just another WordPress site


KANDUNGAN

Artikel

Good Samaritan Law: Satu Tinjauan Keperluan Kewujudannya di Malaysia

Anis Shuhaiza Md Salleh dan Yuhanif Yusof [Abstrak dan RujukanTeks Penuh]

Individu Autisme dan Perlakuan Melanggar Undang-undang

Zuliza Mohd Mohd Kusrin, Mohd Al-Adib Samuri, Manisah Mohd Ali, Wafaa’ Yusof, Fariza Md. Sham dan Mohd Syakir Arifin [Abstrak dan RujukanTeks Penuh]

Isu Keselamatan Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer di Malaysia: Satu Tinjauan

Noraida Harun, Asiah Bidin, Noor ‘Ashikin Hamid, Kamaliah Salleh dan Nazli Ismail @ Nawang [Abstrak dan RujukanTeks Penuh]

Pampasan Kewangan dalam Kes Pembuangan Kerja secara Tidak Adil: Pelaksanaan Mahkamah Perusahaan di Malaysia

Siti Fazilah Abdul Shukor, Ashgar Ali Ali Mohamad dan Zuraini Ab Hamid [Abstrak dan RujukanTeks Penuh]

Kuasa Parlimen Menggubal Akta Profesion Guaman Syarii: Analisis Peruntukan Perlembagaan Persekutuan

Shamrahayu A. Aziz [Abstrak dan RujukanTeks Penuh]

Kajian Perbandingan antara Undang-undang Takaful di Malaysia dengan Indonesia

Mohd Sadad bin Mahmud dan Wan Nurhayate bt Wan Daud [Abstrak dan RujukanTeks Penuh]

Pensyariatan Hukum al-Mafqud dalam Pewarisan dan Peruntukan Undang-undang di Malaysia: Suatu Analisis

Mohd Muslim bin Salleh dan Siti Mashitoh binti Mahamood [Abstrak dan RujukanTeks Penuh]

Ulasan Kes

Semakan Bidang Kuasa Mahkamah Syariah dalam Memutuskan Kes Harta Sepencarian Zalela binti Abdul Aziz lwn Kaharudin Md Saleh Jh 43 (1) 1437H

Mohd Norhusairi Mat Hussin [Teks Penuh]

Ulasan Perundangan

Pindaan Perkara 1(2) Perlembagaan Persekutuan

Nurhafilah Musa [Teks Penuh]

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.