Jurnal Kanun

Just another WordPress site

KANDUNGAN

Artikel

Kaedah Pembuktian dalam Undang-undang  Keterangan Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil di Malaysia: Suatu Kajian Perbandingan

Suhaizad Saifuddin, Ruzian Markom dan Mohd. Munzil Muhamad [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh]

Kerangka Asas Undang-undang Pentadbiran Slot Lapangan Terbang di Malaysia

Noradura Hamzah, Safinaz Mohd. Hussein dan Mahmud Zuhdi Mohd. Nor [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh]

Privasi di Tempat Kerja: Tinjauan dari Sudut Perundangan di Malaysia

Zuryati Mohamed Yusoff dan Zainal Amin Ayub [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh]

Analisis Perbandingan Kesalahan dan Hukuman Berkaitan dengan Zakat dalam Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri-negeri di Malaysia

Muhammad Hafiz Badarulzaman dan Siti Nabilah Sulaiman [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh]

Memperkasakan Perlindungan Mangsa Pemerdagangan Manusia di Malaysia

Zuraini Ab. Hamid [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh]

Sharenting: Implikasinya dari Perspektif Perundangan Malaysia

Anis Shuhaiza Md. Salleh dan Nor Azlina Mohd. Noor [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh]

Polisi dan Perundangan Penubuhan Institusi Pendidikan Tinggi Berasaskan Wakaf: Kajian di Malaysia dan Indonesia

Husna Mohd. Sa’adan, Siti Mashitoh Mahamood, Zaharah Hussin dan Norwati Mansor [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh]

Ulasan Kes

Shahnaz Majid lwn Dato’ Sri Mahmud Abu Bekir Taib [2018] 6 CLJ 663

Nur Atheefa Sufeena M. Suaree [Teks Penuh]

Ulasan Perundangan

Akta Kesalahan-kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017: Suatu Analisis

Duryana Mohamed dan Mohammad Hidir Baharudin [Teks Penuh]

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.