Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Mohd. Sadad Mahmud
([email protected])

Fakulti Pengurusan Perniagaan dan Perakaunan
Universiti Sultan Zainal Abidin

Md. Khalil Ruslan
([email protected])

Fakulti Undang-undang
Universiti Malaya

Abstrak

Pampasan kepada mangsa kecederaan jenayah merupakan skim yang telah dilaksanakan di negara Barat dalam usaha menangani dan melindungi masyarakat daripada perbuatan jenayah. Malangnya Malaysia masih lagi terkebelakang dalam usaha untuk membela dan melindungi mangsa kecederaan jenayah. Apabila berlakunya sesuatu kejadian jenayah, masyarakat dan kerajaan akan mengambil langkah segera untuk membantu mangsa jenayah, namun, tindakan tersebut bersifat ad hoc. Makalah ini akan melihat semula undang-undang yang sedia ada berkaitan dengan pampasan mangsa kecederaan jenayah. Tumpuan juga diberikan kepada kerajaan Malaysia tentang keperluan mengambil tanggungjawab melaksanakan skim pampasan ini melalui saluran yang sedia ada. Kaedah insurans Islam, iaitu takaful diguna pakai sebagai platform dan cadangan yang penting dalam memberikan pampasan kepada mangsa kecederaan jenayah, selaras dengan usaha menjadikan Malaysia sebagai Pusat Kewangan Islam Antarabangsa.

Kata kunci: skim pampasan, kecederaan jenayah, takaful

Rujukan

A Ashworth, 1993. “Victim Impact Statements and Sentencing” dlm. Criminal Law Review.

Abdul Aziz Hussin, 2010. Panduan Umum Undang-Undang Jenayah di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Centre for International Crime Prevention, 1999. Guide for Policymakers on the Implementation of the United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse Power. United Nations Declaration, UN Office for Drug Control and Crime Prevention, New York.

Centre for International Crime Prevention, 1999. Handbook on Justice for Victims on the Use and Application of the United Nation Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse Power. New York: UN Office for Drug Control and Crime Prevention.

David Beatty et al. 1999. New Directions from the Field: Victims Rights and Services for the 21st Century. New York US: Department of Justice.

David Blunkett, 2004. Compensation and Support for Victims of Crime. United Kingdom: Home Office, Criminal Justice System.

Gaur, K.D., 1999. Criminal Law: Cases and Materials. India: Butterworths.

Fadillah Mansor & Azman Ismail, 2006. Konsep Takaful dan Amalannya di Malaysia: Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

G.F. Nelson, “Compensation Under Malaysia Criminal Law and The Principles of Diyat” dlm. Shariah Law A Case Note, CLJ Legal Network SB, 3 CLJ iii, 1992.

Ian Freckelton, 2003. Compensation for Victims of Crime. South Africa: XIth International Symposium on Victimology.

Institut Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia, 2007. Buku Panduan Asas Takaful. Kuala Lumpur: Institut Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia.

Izawati Wook, 2010. “Compensation Order Provision by Criminal Courts In Malaysia and the United Kingdom” dlm. Malayan Law Journal 2 MLJ, 2010.

Kementerian Kewangan Malaysia, 2010. Laporan Ekonomi 2010/2011. Putrajaya: Kementerian Kewangan Malaysia.

Norchaya Talib, 1997. Tort in Malaysia. Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press.

Office for Victims of Crime, 1999. International Crime Victim Compensation Programs Directory 1998–1999. Washington: US Department of Justice.

Office for Victims of Crime, 2008. Directory of International: Crime Victim Compensation Programs 2004–2005. Washington: US Department of Justice.

R Elias, 1986. The Politics of Victimization: Victims, Victimology and Human Rights. New York: Oxford University Press.

Rozilawati Yacob, 2010. “Pampasan Kepada Mangsa Rogol di Malaysia Menurut Perspektif Syariah”. Latihan Ilmiah, Universiti Malaya.

The Palace Of Justice, 2005. Laporan Tahunan Mahkamah-mahkamah Atasan dan Rendah di Malaysia 2004/2005. Putrajaya.

“Laporan Takaful dan Perbankan 2010” dlm. BERNAMA 15 Oktober 2010.

“Kar1sma Dapat Peruntukan RM 1.4 Bilion” dlm. Utusan Malaysia, 25 Ogos 2011.

“Kerajaan Lulus Empat Lesen Takaful Keluarga” dlm. Laporan Ekonomi Utusan Malaysia, 02 September 2010.

“Kerajaan Cadang Tingkat Kadar Bantuan TAPPN” dlm. Utusan Malaysia, 30 Disember 2010.

“Kerajaan Peruntukan RM 12 Juta Bagi Manfaat 500,000 Ahli Isi Rumah Miskin: 100,000 KIR Dilindungi Insurans” dlm. Utusan Malaysia, 26 Mei 2011.

[Baca Teks Penuh]

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.