Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Ulasan Buku

Undang-undang Pembinaan: Konsep, Skop dan Persekitaran Perundangan Am

Azlinor Sufian [Teks Penuh(PDF)]

Ulasan Kes

View Esteem Sdn. Bhd. lwn Bina Puri Holdings Bhd. [2018] 2 MLJ 22

Noorfajri Ismail [Teks Penuh(PDF)]

Ulasan Perundangan

Akta Kanak-kanak (Pindaan) 2016: Peningkatan Penalti

Dina Imam Supaat [Teks Penuh(PDF)]

Hantar Maklum Balas Anda