Jurnal Kanun

Just another WordPress site

KANDUNGAN

Makalah

Tadbir Urus dan Pengawalseliaan Ar-Rahnu di Malaysia: Bidang Kuasa Siapakah?

Asiah Alkharib Shah, Nurhafilah Musa dan Salmy Edawati Yaacob [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Qazaf dalam Undang-undang Jenayah Syariah di Malaysia: Suatu Analisis Semasa

Mohamed Hadi Abd. Hamid dan Ibrahim Ismail [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Pemakaian Serban dalam Kalangan Penganut Islam dan Sikh di Malaysia: Wujudkah Diskriminasi?

Shahrul Mizan Ismail dan Aini Afiqah Marzidin [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Tarif Galakan bagi Pembangunan Tenaga Boleh Baharu di Malaysia: Suatu Kajian Perundangan Tenaga Baharu

Farahdilah Ghazali, Maizatun Mustafa dan Wan M. Zulhafiz [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Pencegahan dan Hukuman Perbuatan Buang Bayi menurut Perundangan Syariah dan Sivil di Malaysia: Cukupkah Undang-undang yang Ada?

Adibah Bahori dan Siti Zubaidah Ismail [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Perkembangan Terkini Enakmen Wakaf di Malaysia: Adakah Komprehensif?

Nor Asiah Mohamad [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Cabaran Pelaksanaan Wakaf Universiti Awam di Malaysia:  Suatu Analisis Menurut Perundangan di Malaysia

Siti Mashitoh Mahamood, Asmak Ab. Rahman dan Azizi Che Seman [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Ulasan Buku

Undang-undang Pembinaan: Konsep, Skop dan Persekitaran Perundangan Am

Azlinor Sufian [Teks Penuh(PDF)]

Ulasan Kes

View Esteem Sdn. Bhd. lwn Bina Puri Holdings Bhd. [2018] 2 MLJ 22

Noorfajri Ismail [Teks Penuh(PDF)]

Ulasan Perundangan

Akta Kanak-kanak (Pindaan) 2016: Peningkatan Penalti

Dina Imam Supaat [Teks Penuh(PDF)]

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.