Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Ulasan Buku

Undang-undang Tatacara Jenayah Syariah

Mohd. Norhusairi Mat Hussin [Teks Penuh(PDF)]

Ulasan Kes

State Government of Negeri Sembilan & Ors lwn Muhammad Juzaili bin Mohd Khamis & Ors [2015] 6 MLJ 736 (Federal Court)

Nurhafilah Musa [Teks Penuh(PDF)]

Ulasan Perundangan

Akta Membaharui (Perkahwinan dan Perceraian) (Pindaan) Akta 1976

Najibah Mohd. Zin [Teks Penuh(PDF)]

Hantar Maklum Balas Anda