Jurnal Kanun

Just another WordPress site

KANDUNGAN

Makalah

Pampasan Ganti Rugi Mangsa Kemalangan Jalan Raya: Ke Arah Mengintegrasikan Diyat dengan Insurans di Malaysia

Siti Zubaidah Ismail dan Siti Aisyah Samudin [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Konsep Hak Asasi Manusia Orang Kurang Upaya di Malaysia: Suatu Analisis

Ikmal Hisham Md. Tah dan Khairil Azmin Mokhtar [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Konsep Kedaulatan Raja-raja Melayu Menurut Kerangka Peribumi

Wan Ahmad Fauzi Wan Husain [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Keadilan Restoratif dalam Resolusi Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu:  Hak Tertuduh dan Hak Mangsa Jenayah

Norjihan Ab. Aziz dan Zuraini Ab. Hamid [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Kategori Salah Nyata dan Pemberian Remedi:

Tinjauan terhadap Akta Kontrak 1950 (Akta 136)

Norhoneydayatie Abdul Manap, Sakina Shaik Ahmad Yusoff dan Mat Noor Mat Zain [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Perkembangan Undang-undang Pentadbiran Islam di Negeri Utara Semenanjung 1950 – 2016: Tumpuan dari Aspek Perundangan Pusaka

Faridah Ahmad, Fauziah Mohd. Nor dan Alias Azhar [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Konsep Penamaan dalam Sistem Perbankan, Takaful dan Caruman:

Implikasinya menurut Perspektif Perundangan Islam

Rafidah Mohammad Shapien dan Ruzian Markom [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Ulasan Buku

Undang-undang Tatacara Jenayah Syariah

Mohd. Norhusairi Mat Hussin [Teks Penuh(PDF)]

Ulasan Kes

State Government of Negeri Sembilan & Ors lwn Muhammad Juzaili bin Mohd Khamis & Ors [2015] 6 MLJ 736 (Federal Court)

Nurhafilah Musa [Teks Penuh(PDF)]

Ulasan Perundangan

Akta Membaharui (Perkahwinan dan Perceraian) (Pindaan) Akta 1976

Najibah Mohd. Zin [Teks Penuh(PDF)]

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.