Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Ulasan Buku

Isu Penguatkuasaan Undang-undang Jenayah Syariah di Malaysia

Jasri Jamal [Teks Penuh(PDF)]

Ulasan Kes

Harta Sepencarian Embun bin Awang lwn Melah Teh dan Tiga yang Lain JH 42(1) 1437H

Mohd. Norhusairi Mat Hussin [Teks Penuh(PDF)]

Ulasan Perundangan

Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) 2015 (Enakmen 15):

Suatu Ulasan Menurut Perspektif Syariah dan Undang-undang

Siti Mashitoh Mahamood [Teks Penuh(PDF)]

Hantar Maklum Balas Anda