Jurnal Kanun

Just another WordPress site

SUMBANGAN, CABARAN DAN POTENSI KEWANGAN ISLAM DALAM PERDAGANGAN ANTARABANGSA

(The Contributions, Challenges and Potential of Islamic Finance in Relation to International Trade)

Mohd. Yazid Zul Kepli

[email protected]

Kulliyyah Undang-undang Ahmad Ibrahim,

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Abstrak

Makalah ini bertujuan melihat perkembangan,sumbangan, cabaran dan potensi sistem kewangan Islam moden dalam konteks perdagangan antarabangsa. Kaedah kualitatif digunakan bagi menganalisis kajian terdahulu dan bahan terbitan, termasuklah polisi kementerian, universiti dan fakulti. Kajian mendapati sistem kewangan Islam moden berkembang pesat secara konsisten pada peringkat nasional dan global, malah mempunyai daya saing yang tinggi dan menawarkan pelbagai nilai tambah. Walau bagaimanapun, Islamophobia dan bias terhadap Islam yang semakin menular tanpa kawalan sedang dan akan terus menjejaskan perkembangan sistem kewangan Islam global. Dapatan kajian dapat mengenal pasti sumbangan dan cabaran yang dihadapi oleh sistem kewangan Islam moden.

Kata kunci:kewangan Islam, perbankan Islam, undang-undang, syariah, Islamophobia

Abstract:

This paper looks at the development, contributions, challenges and potential of the Islamic financial system in the context of international trade. The qualitative method was applied to analyze earlier literature and publications, including the policies of the government and universities. The analysis finds that the Islamic financial system is developing at a consistent and rapid rate at national and global level, demonstrating its competitiveness and added value. However, Islamophobia and bias towards Islam is spreading rapidly without control and this will negatively affect the global Islamic financial system. This paper highlights the contributions and challenges currently faced by the system.

Keywords: Islamic finance, Islamic banking, laws, sharia, Islamophobia

RUJUKAN

t.n. (21 Jun 2016). AIBIM tegaskan tiada unsur penindasan dalam kewangan Islam. Astro Awani.

t.n. (21 Oktober 2014). Dunia Islam perlu bangunkan kaedah revolusioner dalam kewangan Islam. Berita Harian.

t.n. (29 Oktober 2014). Malaysia, UAE raih manfaat melalui kerjasama dalam kewangan Islam – Najib. Astro Awani

Ahmad Khilmy Abdul Rahim, Asmadi Mohamed Naim dan Zairani Zainol (2015). The application of al-kafalah in Islamic international trade financing products.  Global Journal al-Thaqafah, 5(1), 69-80.

Dania Zainuddin (27 Julai 2015). Pertumbuhan industri kewangan Islam dipacu tenaga berkemahiran tinggi. Astro Awani.

Fadzil Zainol (31 Mac 2016). Malaysia pasaran perbankan Islam kedua terbesar dunia. Utusan Malaysia.

Zeti Akhtar Aziz (2008). Ke Arah Meraih Potensi Pertumbuhan Global Kewangan Islam. Ucapan Gabenor pada Seminar Kewangan Islam Anjuran Bersama Lembaga Perkhidmatan Kewangan Islam dan Pihak Berkuasa Monetari Hong Kong. Hong Kong Monetary Authority, Hong Kong. 15 Januari 2008.

Ibn Hajar. A. A. (2001). Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari. Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Wataniyyah.

Mahanum Abdul Aziz (15 Ogos 2016). Perkukuh pembangunan bakat kewangan Islam. Berita Harian.

Maria Ahmad (30 Julai 2015). Cameron mahu kembangkan sistem kewangan Islam di UK. Astro Awani.

Mohammad Taqiuddin Mohamad, Joni Tamkin Borhan dan Mohd. Afifuddin Mohamad (2012). Potensi Perbankan Islam sebagai Medium Baru Perkembangan Dakwah di Malaysia. Jurnal Usuluddin, 35.

Nurulhana Ismail (11 Mei 2016). Fintech kunci pertumbuhan kewangan Islam – Gabenor BNM. Astro Awani.

Zulkifli Hasan (29 Disember 2010). Gerakan tolak kewangan Islam. Utusan Malaysia.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.