Jurnal Kanun

Just another WordPress site

KANDUNGAN

Nota Editor

Makalah

Kesan Globalisasi terhadap Guna Pakai Undang-undang Islam di Malaysia

Farid Sufian Shuaib [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Memelihara Kemurnian Akidah dan Amalan Muslim: Peranan dan Cabaran Institusi Mufti dalam Era Globalisasi

Mohd. Hisham Mohd. Kamal [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Badan Sokongan Keluarga Membantu Anak Selepas Perceraian: Keberkesanan, Cabaran dan Perbandingan dengan Amalan Negara Maju

Roslina Che [email protected], Nurhidayah Mohd. Hashim dan Mohd. Na’im Mokhtar [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Pelaksanaan Hibah Amanah sebagai Suatu Instrumen Pengurusan Harta Islam di Malaysia

Akmal Hidayah Halim dan Tajul Aris Ahmad Bustami [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Sumbangan, Cabaran dan Potensi Kewangan Islam dalam Perdagangan Antarabangsa

Mohd. Yazid Zul Kepli [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Rangka Kerja Pengurusan Risiko Syariah Institusi Kewangan Islam: Aplikasi Global Menangani Risiko Ketidakpatuhan Syariah

Rusni Hassan, Adnan Yusoff, Mohd. Syahmi Ab. Karim, Ahmad Azam Othman, Muhammad Naim Omar, Mohammad Deen Mohd. Napiah, Mohamad Asmadi Abdullah dan Ahmad Najib Abdullah [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Ulasan Buku

Isu Penguatkuasaan Undang-undang Jenayah Syariah di Malaysia

Jasri Jamal [Teks Penuh(PDF)]

Ulasan Kes

Harta Sepencarian Embun bin Awang lwn Melah Teh dan Tiga yang Lain JH 42(1) 1437H

Mohd. Norhusairi Mat Hussin [Teks Penuh(PDF)]

Ulasan Perundangan

Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) 2015 (Enakmen 15):

Suatu Ulasan Menurut Perspektif Syariah dan Undang-undang

Siti Mashitoh Mahamood [Teks Penuh(PDF)]

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.