Jurnal Kanun

Just another WordPress site

KANDUNGAN

Justifikasi Pengamalan Ijtihad dan Pendekatannya dalam Kehakiman Islam Semasa: Satu Sorotan Awal

Mohd Badrol Awang [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Penyelesaian Pindah Milik Harta Bercagar di Institusi Kewangan: Dari Perspektif Undang-Undang Islam

Nasrul Hisyam Nor Muhamad [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Nafkah Isteri Bekerja dalam Undang-Undang Islam Malaysia

Azizah Mohd., Badruddin Hj. Ibrahim dan Saidi Mohd. [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Autonomi Pesakit-Subjek melalui Izin Bermaklumat dalam Penyelidikan Klinikal

Yuhanif Yusof, Anisah Che Ngah dan Latifah Amin [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Perintah Penjara terhadap Pesalah Kanak-Kanak Di Malaysia: Suatu Penilaian Perbandingan di bawah Undang-Undang Sivil dan Undang-undang Islam

Mohd. Al-Adib Samuri dan Noor Aziah Mohd. Awal [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Skim Pampasan Mangsa Kecederaan Jenayah: Satu Kajian Kes Di Malaysia

Mohd. Sadad Mahmud dan Md. Khalil Ruslan [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Perangkap Perjanjian Pangkor

Siti Zalikhah Md. Nor [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.