Jurnal Kanun

Just another WordPress site

KANDUNGAN

Amalan Mahkamah Syariah Membuat Pengisytiharan Status Agama dalam Kes Permohonan Keluar Islam: Kajian Kes di Mahkamah Syariah Negeri Sembilan

Nor Ashikin Md. Nasir dan Siti Zubaidah Ismail [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Tranformasi Bidang Kuasa Mahkamah Syariah di Malaysia: Penilaian Semula terhadap Hukuman Takzir

Jasri Jamal dan Hasnizam Hashim [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Prinsip Hak Asasi Manusia menurut Undang-undang Antarabangsa dan Hukum Syarak: Suatu Perbandingan

Mohd. Hisham Mohd. Kamal [Abstrak dan RujukanTeks Penuh(PDF)]

Penyimpanan DNA Pesalah Kanak-kanak di Malaysia: Penilaian Semula Hak Asasi Kanak-kanak

Mohd. Munzil Muhamad dan Nurul Hidayat Ab. Rahman [Abstrak dan RujukanTeks Penuh(PDF)]

Liabiliti Akibat Kerosakan Reaktor Nuklear: Iktibar daripada Tragedi Fukushima Daiichi

[email protected] Syahmi Jaafar [Abstrak dan RujukanTeks Penuh (PDF)]

Kesalahan Lelaki Berlagak seperti Perempuan: Keberkesanan Undang-undang Jenayah Syariah di Johor

Mohd. Afizul Hakim Ibakarim [Abstrak dan RujukanTeks Penuh(PDF)]

Jerebu Merentas Sempadan: Perundangan dan Penguatkuasaannya di Malaysia dan Singapura

Hanim Kamaruddin, Ruzaini Ayuni Ahmad dan Rafidah Mohammad Shapien [Abstrak dan RujukanTeks Penuh(PDF)]

Ulasan Buku

Undang-undang dan Pentadbiran Kerajaan Tempatan di Malaysia

Kamal Halili Hassan [Teks Penuh (PDF)]

Ulasan Kes

View Esteem Sdn. Bhd. lwn Bina Puri Holdings Bhd. [2016] MLJU 411

Norfajri Ismail [Teks Penuh (PDF)]

Ulasan Perundangan

Akta Pencegahan Keganasan 2015

Nurhafilah Musa [Teks Penuh (PDF)]

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.