Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Ulasan Buku

Isu dan Undang-undang Alam Sekitar di Malaysia

Maizatun Mustafa  [Teks Penuh (PDF)]

Ulasan Kes

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan lwn Sri Kamusan Sdn. Bhd. [2014] 9 CLJ 825

Kamal Halili Hassan [Teks Penuh (PDF)]

Ulasan Perundangan

Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah-langkah Khas) 2012 (Akta 747)

Faridah Jalil  dan Mohd. Munzil Muhamad [Teks Penuh (PDF)]

Hantar Maklum Balas Anda