Jurnal Kanun

Just another WordPress site

KANDUNGAN

Praktis Pembayaran Manfaat Takaful di Malaysia: Implikasi Pascaakta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013

Mohd. Faiz Mohamed Yusof, Nurhanani Ramli dan Joni Tamkin Borhan  [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Kewajipan Menanggung Nafkah Anak Tak Sah Taraf: Satu Kajian Kes di Kedah

Abd. Ghani Ahmad dan Nuarrual Hilal Md. Dahlan [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Pendekatan Mahkamah Menjatuhkan Hukuman terhadap Kesalahan Zina dan Implikasinya kepada Wanita dan Kanak-kanak:  Kajian Kes di Sudan

Muhammad Hafiz Mohd. Shukri dan Dilah Tuah [Abstrak dan RujukanTeks Penuh(PDF)]

Maqasid al-Syariah dalam Perlembagaan Persekutuan:  Suatu Perbahasan Awal

Shamrahayu A. Aziz [Abstrak dan RujukanTeks Penuh(PDF)]

Hak Material Wanita Muslim yang Diceraikan: Pengalaman di Thailand

Mahamatayuding Samah, Raihanah Abdullah dan Mohd. Norhusairi Mat Hussin [Abstrak dan RujukanTeks Penuh (PDF)]

Penerimaan dan Kekuatan Dokumen Elektronik dalam Pembuktian Mahkamah Syariah di Malaysia

Wan Abdul Fattah Wan Ismail [Abstrak dan RujukanTeks Penuh(PDF)]

Pengumpulan dan Penyediaan Data Statistik Mahkamah Syariah: Kajian di Pahang dan Pulau Pinang

Ahmad Hidayat Buang [Abstrak dan RujukanTeks Penuh(PDF)]

Ulasan Buku

Isu dan Undang-undang Alam Sekitar di Malaysia

Maizatun Mustafa  [Teks Penuh (PDF)]

Ulasan Kes

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan lwn Sri Kamusan Sdn. Bhd. [2014] 9 CLJ 825

Kamal Halili Hassan [Teks Penuh (PDF)]

Ulasan Perundangan

Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah-langkah Khas) 2012 (Akta 747)

Faridah Jalil  dan Mohd. Munzil Muhamad [Teks Penuh (PDF)]

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.