Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Ulasan Buku

Pembelajaran Islam Amali: Panduan Fiqh Jinayat

Jasri Jamal [Teks Penuh (PDF)]

Ulasan Kes

Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan & YL Lwn Berjaya Books Sdn. Bhd. & YL [2015] 3 CLJ 461

Nurhafilah Musa [Teks Penuh (PDF)]

Ulasan Perundangan

Akta 765 – Malaysian Airline System Berhad  (Pentadbiran) 2015

Hasani Mohd Ali [Teks Penuh (PDF)]

Hantar Maklum Balas Anda