Jurnal Kanun

Just another WordPress site

KANDUNGAN

Al-Mafqud dan Tragedi MH370:  Satu Sorotan terhadap Implikasi Tragedi dari Sudut Perlindungan Takaful

Mohamed Hadi Abd. Hamid [Abstrak dan Rujukan |TeksPenuh(PDF)]

Pemelukan Islam Pasangan Perkahwinan Sivil:  Isu Berbangkit dan Cadangan Penambahbaikan menurut Undang-undang Malaysia

Zuliza Mohd. Kusrin dan Nurhidayah Muhammad Hashim [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Umur Minimum Tanggungjawab Jenayah Kanak-kanak:  Menilai Undang-undang Malaysia dari Perspektif Undang-undang Antarabangsa

Aminuddin Mustaffa [Abstrak dan RujukanTeks Penuh(PDF)]

Pembangunan dan Pelaburan Lestari Harta Wakaf dari Perspektif Islam

Shahnaz Sulaiman dan Aznan Hasan [Abstrak dan RujukanTeks Penuh(PDF)]

Kerangka Undang-undang Pengurusan Wakaf di Malaysia: Ke Arah Keseragaman Undang-undang

Sharifah Zubaidah Syed Abdul Kader [Abstrak dan RujukanTeks Penuh (PDF)]

Sejarah Perkembangan Undang-undang Keselamatan Pekerjaan di Amerika Syarikat  dan United Kingdom serta Pengaruhnya terhadap Malaysia

Che Thalbi Md. Ismail [Abstrak dan RujukanTeks Penuh(PDF)]

Peranan Undang-undang Persaingan dalam Melindungi Kepentingan Pengguna dan Pengusaha Kecil

Nasarudin Abdul Rahman [Abstrak dan RujukanTeks Penuh(PDF)]

Ulasan Buku

Pembelajaran Islam Amali: Panduan Fiqh Jinayat

Jasri Jamal [Teks Penuh (PDF)]

Ulasan Kes

Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan & YL Lwn Berjaya Books Sdn. Bhd. & YL [2015] 3 CLJ 461

Nurhafilah Musa [Teks Penuh (PDF)]

Ulasan Perundangan

Akta 765 – Malaysian Airline System Berhad  (Pentadbiran) 2015

Hasani Mohd Ali [Teks Penuh (PDF)]

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.