Jurnal Kanun

Just another WordPress site

ULASAN BUKU
Hak Cipta dan Hak yang Berkaitan
Nisah Haji Haron

ULASAN KES MAHKAMAH
Forum yang Betul Untuk Menyelesaikan Pertikaian Lembaga Pelabuhan Kelang lwn Kuala Dimensi Sdn. Bhd.
Salleh Buang

ULASAN UNDANG-UNDANG PARLIMEN
Undang-undang Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari 2010
Azman Sidek

Hantar Maklum Balas Anda