Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Al-Mafqud dan Tragedi Mh370: Satu Sorotan Terhadap Implikasi Tragedi dari Sudut Perlindungan Takaful

(Al-Mafqud and MH370 Tragedy:

Implication of the Tragedy

from the Perspective of Takaful Coverage)

Mohamed Hadi Abd. Hamid
[email protected]

Ketua Jabatan Penyelidikan dan Nasihat Syariah,
Etiqa Takaful Berhad,

Divisyen Shariah, Aras 11, Menara B, Dataran Maybank,

No. 1, Jalan Maarof, 59000 Kuala Lumpur, Malaysia.

Abstrak

Tragedi kehilangan pesawat MH370 milik Sistem Penerbangan Malaysia yang dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing pada 8 Mac 2014 menjadi isu global yang menarik minat pelbagai lapisan masyarakat. Kehilangan yang masih lagi menjadi misteri sehingga hari ini membuka lembaran baharu dalam menilai status al-mafqud di sisi undang-undang syariah. Kehilangan para penumpang dan anak kapal meletakkan institusi kewangan Islam, khususnya para pengendali takaful dalam keadaan yang sukar kerana urusan pembayaran manfaat takaful kepada waris al-mafqud berdepan dengan masalah tidak ada bukti kukuh untuk mensabitkan kematian para penumpang dan anak kapal MH370. Para pengendali takaful perlu mendapatkan pandangan Jawatankuasa Syariah masing-masing untuk menentukan sama ada tuntutan manfaat takaful masih perlu dibayar dan jika perlu dibayar, dana manakah yang patut membayarnya, sama ada dana para pemegang saham pengendali takaful atau dana risiko peserta (dana tabaruk). Makalah ini menyorot secara ringkas aplikasi fiqh al-mafqud dalam tragedi MH370 dan implikasinya terhadap industri takaful.

Kata Kunci: al-mafqud, orang hilang, anggapan kematian, MH370, Majlis Fatwa Kebangsaan

Abstract

The tragedy of flight MH370 belonging to Malaysia Airlines (MAS) that went missing on 8 March 2014 en route from Kuala Lumpur to Beijing has become a global issue, gaining attention all over the world. The mystery of the still-missing plane has opened a new chapter in assessing the status of al-mafqud (missing person) under shariah law. The disappearance of the passengers and crew members on board has placed Islamic financial institutions, especially takaful operators, in a difficult position with respect to meeting the claims of the heirs if the al-mafqud due to inavailability of evidence to confirm the death of the passengers and crew members of MH370. Takaful operators have to seek the views from their respective Shariah committees in order to determine whether the takaful benefits should be paid or not, and if these are to be paid, which fund should be used pay them: the takaful operators’ shareholders’ fund or the participants’ risk fund (tabaruk fund). This paper highlights the basic applications of fiqh al-mafqud in connection with the MH370 tragedy, as well as its implications for the takaful industry.

Keyword: al-mafqud, missing person, presumption of death, MH370, National Fatwa Council

RUJUKAN

Department of Civil Aviation Malaysia  “Announcement on MH370 by Director General”. www.dca.gov.my/MH370/Annoucement%20of%20MH370.pdf. (Diakses pada 11 Mac 2015).

http://www.e-fatwa.gov.my/jawatankuasa-fatwa-majlis-kebangsaan-bagi-hal-ehwal-ugama-islam-malaysia. (Diakses pada 11 Disember 2014).

Islamic Banking and Finance Institute Malaysia (IBFIM), 2010. Buku Panduan Asas Takaful. Kuala Lumpur: IBFIM.

Kamus Undang-Undang, 1995. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

“Kemungkinan Penumpang, Kru Pesawat Terselamat Tipis” dlm. Berita Harian, 30 Januari 2015.

“Kerajaan Belum Muktamadkan Status MH370 – Majlis Fatwa Kebangsaan.” http://www.mstar.com.my/berita/berita-semasa/2014/11/19/status-mh370/. (Diakses pada 20 November 2014).

MH370: Syarikat Insurans Hayat Malaysia Pampasan Lebih RM14 Juta kepada Waris. http://web10.bernama.com/mh370/index.php?lang=my&sid=newsdetail&id=1036852. (Diakses pada 25 November 2014).

Mohamed Hadi Abd. Hamid, “Anggapan Kematian al-Mafqud menurut Undang-undang Sivil dan Syariah: Satu Penilaian Semasa,” dlm. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia 26:1, 2014.

Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, 2015. “Isu Khas: Penjelasan Hukum terhadap Mangsa MH370” dlm. Bayan Linnes Ke-11 (Siri Khas). http://www.muftiwp.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=204. (Diakses pada 15 Mac 2015).

Tobiaz Frenz dan Younes Soualhi, 2010. Takaful & Retakaful: Advanced Principles & Practices. Kuala Lumpur: IBFIM.

“Tragedi MH370.” http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/tragedi-mh370. (Diakses pada 3 Jun 2014).

“Tragedi Terowong al-Muassim.” http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/tragedi-terowong-al-muassim-arab-saudi. (Diakses pada 3 Jun 2014).

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.