Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Ulasan Buku

Undang-undang Keselamatan Industri  di Malaysia

Rohani Abdul Rahim  [Teks Penuh (PDF)]

Ulasan Kes

Dato’ Seri Anwar bin Ibrahim lwn Pendakwa Raya & Rayuan Lain [Rayuan Jenayah: 05-47-03-2014 (W) &  05-48-03-2014 (W)]

Mohd Munzil Muhamad [Teks Penuh (PDF)]

Ulasan Perundangan

Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757)

Nor Asiah Mohamad [Teks Penuh (PDF)]

Hantar Maklum Balas Anda