Jurnal Kanun

Just another WordPress site

KANDUNGAN

Definisi Wali dalam Pernikahan: Perspektif Fiqh dan Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia

Mohammad Azam Hussain dan Alias Azhar [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh(PDF)]

Status Hak Milik Harta Intelek Hasil Penyelidikan yang Dibiayai Kerajaan di Universiti

Nasiibah Ramli,  Zinatul Asyiqin Zainol dan Tengku Noor Azirah Tengku Zainudin [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Istihsan dalam Penghakiman Mahkamah Syariah di Malaysia

Mohd Hafiz Jamaludin dan Ahmad Hidayat Buang [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh(PDF)]

Fraud Berkaitan dengan Kepentingan yang Tidak Berdaftar: Satu  Analisis

Noraida Harun dan Jady @ Zaidi Hassim [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh(PDF)]

Khalwat dalam Kalangan Remaja di Malaysia dan Aceh: Kajian terhadap Pematuhan Syariah

Noor ‘Ashikin Hamid, Shariffah Nuridah Aishah Syed Nong Mohamad  dan Lily Suryati Mohd Jamil [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Cadangan Satu Dokumen Hak Milik di Bawah Kanun Tanah Negara 1965: Antara Teori dan Realiti

Azlinor Sufian dan Nor Asiah Mohamad [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh(PDF)]

Tinjauan terhadap Peruntukan Akta Persaingan

Nazura Abdul Manap dan Haliza A. Shukor [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh(PDF)]

Ulasan Buku

Undang-undang Keselamatan Industri di Malaysia

Rohani Abdul Rahim  [Teks Penuh (PDF)]

Ulasan Kes

Dato’ Seri Anwar bin Ibrahim lwn Pendakwa Raya & Rayuan Lain

Mohd Munzil Muhamad [Teks Penuh (PDF)]

Ulasan Perundangan

Akta Pengurusan Strata 2013

Nor Asiah Mohamad [Teks Penuh (PDF)]

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.