Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Ulasan Buku

Undang-undang Islam di Malaysia: Prinsip dan Amalan

Mohd Norhusairi Mat Hussin  [Teks Penuh (PDF)]

Ulasan Kes

Pendakwa Syarie lwn Noor Wahida bt Ahmad Azri [2013] 3 Shlr 116

Jasri Jamal [Teks Penuh (PDF)]

Ulasan Perundangan

Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997 (Akta 561)

Ruzman Md Noor  [Teks Penuh (PDF)]

Hantar Maklum Balas Anda