Jurnal Kanun

Just another WordPress site

KELUARAN KHAS

Editor Undangan: Farid Sufian Shuaib dan Ainul Jaria Maidin

KANDUNGAN

Nota Editor (Teks Penuh(PDF)]

Falsafah Pentadbiran Keadilan Jenayah Syariah:  Satu Penghayatan Semula

Haji Daud Muhammad [Abstrak dan RujukanTeks Penuh(PDF)]

Isu Perlembagaan dan Hak Asasi Manusia dalam Pentadbiran Keadilan Jenayah Syariah

Farid Sufian Shuaib [Abstrak dan RujukanTeks Penuh (PDF)]

Di Manakah Kita dalam Pemantapan Pentadbiran Keadilan Jenayah Syariah?

Musa Awang [Abstrak dan RujukanTeks Penuh(PDF)]

Kuasa dan Peranan Polis dalam Penguatkuasaan Jenayah Syariah

Shamrahayu A. Aziz [Abstrak dan RujukanTeks Penuh(PDF)]

Penggunaan Garis Panduan dan Etika dalam Penambahbaikan Perjalanan Penguatkuasaan dan Pendakwaan Kesalahan Syariah

Ibrahim Deris dan Hanifah Haydar Ali Tajuddin [Abstrak dan RujukanTeks Penuh (PDF)]

Pembuktian dalam Kes Jenayah Syariah Malaysia: Isu dan Penyelesaian

Zulfakar Ramlee Saad [Abstrak dan RujukanTeks Penuh(PDF)]

Isu dalam Penahanan dan Pemulihan Banduan di Malaysia

Wan Roslili Abd. Majid dan Najibah Mohd Zain [Abstrak dan RujukanTeks Penuh(PDF)]

Cabaran dalam Usaha Membangunkan dan Melaksanakan Modul Pemulihan dalam Penjara untuk Pesalah Jenayah Syariah

Jamaludin Saad [Abstrak dan RujukanTeks Penuh(PDF)]

Ulasan Buku

Undang-undang Islam di Malaysia: Prinsip dan Amalan

Mohd Norhusairi Mat Hussin [Teks Penuh (PDF)]

Ulasan Kes

Pendakwa Syarie lwn Nor Wahida bt Ahmad Azri [2013] 3 ShLR 116

Jasri Jamal [Teks Penuh (PDF)]

Ulasan Perundangan

Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 (Akta 561)

Ruzman Md Noor [Teks Penuh (PDF)]

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.