Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Ulasan Buku

Undang-undang dan Pengurusan Sisa Industri di Malaysia dan Eropah

Shamsuddin Suhor  [Teks Penuh (PDF)]

Ulasan Kes

Kerajaan Negeri Kelantan lwn  Petroliam Nasional Berhad dan Kerajaan Malaysia

Sufian Jusoh [Teks Penuh (PDF)]

Ulasan Perundangan

Akta Umur Persaraan Minimum 2012 (Akta 753)

Kamal Halili Hassan [Teks Penuh (PDF)]

Hantar Maklum Balas Anda