Jurnal Kanun

Just another WordPress site

KANDUNGAN

Penentuan Harta Pusaka di Malaysia: Kajian dari Perspektif  Undang-Undang Sivil
dan Syariah

Akmal Hidayah Halim  dan Azhani Arshad [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh(PDF)]

Permasalahan Pendatang Asing Tanpa Izin di Malaysia dari Aspek Sosial dan Perundangan

Rusniah Ahmad, Mohamed Naiem Ajis dan Saadon Awang [Abstrak dan RujukanTeks Penuh (PDF)]

Perintah Khidmat Masyarakat Sebagai Hukuman Alternatif di Mahkamah Syariah Malaysia

Arifah Rahimah Ismail dan Mohd. Al Adib Samuri [Abstrak dan RujukanTeks Penuh(PDF)]

Kebebasan Beragama: Gambaran Malaysia

Faridah Jalil dan Rohizan Halim [Abstrak dan RujukanTeks Penuh(PDF)]

Kesihatan dan Keselamatan Makanan: Kesedaran Pengguna dan Peruntukan Perundangan

Shamsuddin Suhor, Sakina S.A.Yusoff, Azimon Abdul Aziz, Muhammad Rizal Razman dan Kartini Aboo Talib @ Khalid [Abstrak dan RujukanTeks Penuh (PDF)]

Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013: Tinjauan Awal Kesannya dalam Industri Takaful

Mohamed Hadi bin Abd Hamid dan Rusni Hassan [Abstrak dan RujukanTeks Penuh(PDF)]

Kelestarian Alam Sekitar dan Pembiayaan Teknologi Hijau dari Perspektif Undang-undang Syariah

Ruzian Markom dan Norizan Hassan  [Abstrak dan RujukanTeks Penuh(PDF)]

Ulasan Buku

Undang-undang dan Pengurusan Sisa Industri di Malaysia dan Eropah

Shamsuddin Suhor [Teks Penuh (PDF)]

Ulasan Kes

Kerajaan Negeri Kelantan lwn Petroliam Nasional Berhad dan Kerajaan Malaysia

Sufian Jusoh [Teks Penuh (PDF)]

Ulasan Perundangan

Akta Umur Persaraan Minimum 2012 (Akta 753)

Kamal Halili Hassan [Teks Penuh (PDF)]

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.