Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Noor ‘Ashikin Hamid
([email protected])

Nur Amani Pauzai
([email protected])

Shariffah Nuridah Aishah Syed Nong
([email protected])

Fakulti Undang-undang dan Hubungan Antarabangsa
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)

Abstrak

Menurut syariah, pengguna diberi kebebasan sepenuhnya dalam menggunakan sesuatu barangan atau perkhidmatan untuk mendapat kesejahteraan hidup, namun tertakluk kepada adab dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Makalah ini membincangkan beberapa konsep kepenggunaan mengikut adab dan peraturan yang ditetapkan oleh syariah dan melihat sejauh mana aplikasinya dalam perundangan Malaysia. Menerusi perbincangan ini, diharapkan suatu rumusan dapat diambil supaya kelemahan yang wujud dalam perundangan masa kini diperbaik dan dengan itu keadilan sosial dapat dicapai.

Kata kunci: Pengguna, barangan, perkhidmatan, syariah, perundangan.

Rujukan

Mohaji Selamat, 2005. “Urusan Jual Beli: Pengguna Masih Tidak Terlindung di Malaysia”. Carian daripada laman web http://malaysianbar.org.my/ consumer protection.

Mastura Mohd. Zain, 2006. “Perniagaan/Perdagangan Islam dan Perlindungan Pengguna di Malaysia.” Carian daripada laman web http:// www.ikim.gov.my.

Nik Mustapha Nik Hassan, 2008. “Kepenggunaan Mengikut Islam”. Carian daripada laman web http://www.ikim.gov.my.

Datuk Dr. Syed Othman Alhasbshi, “Islam Menuntut Kecemerlangan dalam Perniagaan dan Keusahawanan”. Carian daripada laman web http://vlib. unitarkljl.edu.my/staff-publications/datuk/CEMERLAN.pdf.

Afzir Muhamad Wazir, 2008. “Garis Panduan Makanan, Minuman dan Bahan Guna”. Carian daripada laman web http://www.jaipk.gov.my.

Rohani Abd. Rahim, 1992. “Konsep Syariah dan Undang-undang Mengenai Kepenggunaan”. Kertas Kerja Seminar Syariah dan Common Law di Malaysia. Pusat Islam, Kuala Lumpur. 16–17 Mei.

Mohd. Hamdan Adnan, 2005. Perjuangan Perundangan Pengguna. Selangor:IBS Buku Sdn. Bhd.

Mohd. Hamdan Haji Adnan, 1987. Kepenggunaan. ITM: Biroteks.

Afzalur Rahman, 1982. Muhammad Encyclopaedia of Seerah. Jilid II. London: The Muslim Trust Schools Trust.

Wahbah al-Zuhaily, 1995. Fiqh dan Perundangan Islam. Jilid IV. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Terjemahan oleh Md. Akhir Haji Yaacob.

[Baca Teks Penuh]

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.