Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Ulasan Buku

Penyelesaian Kes Kebankrapan di Mahkamah Tinggi Malaysia dan Pengadilan Niaga Indonesia

Hasani Mohd Ali [Teks Penuh (PDF)]

Undang-undang Keluarga Islam Jilid 14 Siri Perkembangan Undang-undang di Malaysia

Noor Aziah Mohd Awal [Teks Penuh (PDF)]

Ulasan Kes

Ulasan Kes dari Aspek Pembuktian

Ruzman Md. Noor dan Mohd Istajib Mokhtar [Teks Penuh (PDF)]

Ulasan Perundangan

Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737)

Dura Diyana Kamal [Teks Penuh (PDF)]

Hantar Maklum Balas Anda