Jurnal Kanun

Just another WordPress site

KANDUNGAN

Kerahsiaan Kemasukan Islam: Isu Undang-Undang Kes Pemelukan Islam Saudara Baru di Malaysia

Khairani Husin dan Mohd Al Adib Samuri [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh(PDF)]

Anggapan Kematian Al-Mafqud Menurut Undang-Undang Sivil dan Syariah: Satu Penilaian Semasa

Mohamed Hadi bin Abd Hamid [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh (PDF)]

Penyertaan dan Konsultasi Masyarakat dalam Pembangunan Tenaga Nuklear di Malaysia

Syahmi @ Muhammad Syahmi bin Jaafar [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh (PDF)]

Kesan Retrospektif Undang-Undang Jenayah Menurut Perundangan Islam dan Perlembagaan Persekutuan: Satu Analisis Perbandingan

Mohd Lotpi Mohd Yusob, Mohd Badrol Awang dan Aminuddin Mustaffa [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh(PDF)]

Hak Wanita Mengadakan Syarat semasa Pembentukan Perkahwinan

Mat Noor Mat Zain, Norhoneydayatie Abdul Manap dan Zuliza Mohd Kusrin [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh (PDF)]

Perlindungan Undang-Undang terhadap Mangsa Salah Laku Pengamal Perubatan di Indonesia dan Malaysia

Roswita Sitompul dan Asmah Laili Yeon [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh (PDF)]

Halalan Tayyiban dalam Kerangka Perundangan Malaysia

Harlida Abdul Wahab  dan Alias Azhar [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh (PDF)]

Ulasan Buku

Penyelesaian Kes Kebankrapan di Mahkamah Tinggi Malaysia dan Pengadilan Niaga Indonesia

Hasani Mohd Ali [Teks Penuh (PDF)]

Undang-undang Keluarga (Islam) Jilid 14 (Siri Perkembangan Undang-undang di Malaysia)

Noor Aziah Mohd Awal [Teks Penuh (PDF)]

Ulasan Kes

Ulasan Kes dari Aspek Pembuktian

Ruzman Md. Noor dan Mohd Istajib Mokhtar [Teks Penuh (PDF)]

Ulasan Perundangan

Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737)

Dura Diyana Kamal [Teks Penuh (PDF)]

Hantar Maklum Balas Anda

You must be logged in to post a comment.