Jurnal Kanun

Just another WordPress site

Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia

Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia jurnal berwasit yang diterbitkan dua kali setahun, iaitu pada bulan Januari dan Julai.  Pendapat yang dikemukakan dalam jurnal ini merupakan pendapat penulis dan tidak semestinya mencerminkan pandangan Sidang Editor atau Dewan Bahasa dan Pustaka. Segala sumbangan yang dikirimkan, sama ada disiarkan atau tidak, tidak akan dikembalikan. Sidang Editor juga tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan tulisan atau karya yang dikirimkan melalui pos. Setiap artikel yang dihantar untuk jurnal ini akan dinilai secara double blind review.

Jurnal ini mula diterbitkan pada Disember 1989. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia mengambil namanya daripada judul sebuah karya undang-undang dalam masyarakat Melayu tradisional. Tradisi dan konsep perundangan bermula sejak zaman-berzaman di tengah-tengah masyarakat Melayu dan dimanifestasikan dalam bentuk kumpulan adat perpatih, adat temenggung atau terjemahan ajaran Islam. Walaupun dari segi konsep dan definisi karya undang-undang Melayu lama lebih mendekati hasil sastera daripada undang-undang, di dalamnya termuat hukum-hakam, adat peraturan serta tatacara kehidupan yang sesuai dengan masyarakat semasa. Salah sebuah penghasilan terpenting dalam bentuk ini ialah Hukum Kanun Melaka yang dianggap salah sebuah karya undang-undang tertua. Di dalamnya termuat segala adat dan pantang larang diraja, tanggungjawab pegawai kerajaan serta hukuman atas pelbagai kesalahan. Dengan mengambil tradisi dan semangat karya undang-undang zaman silam inilah maka jurnal ini diberi nama Kanun.

Sasaran dan Skop

Jurnal ini menerbitkan artikel yang membincangkan kajian atau penelitian tentang undang-undang di Malaysia. Kajian perbandingan antara undang-undang Malaysia dengan undang-undang negara lain juga diizinkan diterbitkan dalam jurnal ini.

Penerbit: Dewan Bahasa dan Pustaka

Pengabstrakan & Pengindeksan (Abstracting & Indexing)

Kamun: Jurnal Undang-undang Malaysia diindekskan dalam MyJurnal dan  MyCite

Frekuensi Penerbitan: Dua kali setahun (Januari dan Julai)

Terbitan Semasa: Jilid 32 Bil. 1 Januari 2020

ISSN: 0128-2670

e-ISSN: 2682-8057